FAQ

COVID-19

På detta läger kommer vi att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och förordningar som gäller vi tiden för lägret. Vi kommer vidta åtgärder för att minimera risken för spridning av COVID-19. Det är också av största viktigt att alla som deltar på lägret meddelar om dom känner minsta symtom innan och under lägret.

Anmälan:

Tacksamt om det görs senast fredagen den 30 April så planeringen kan fortgå.

Betalning:

Dykande deltagare 300:-
Funktionär/Instruktör
100:-
Landkrabba (förälder, syskon mm)
200:-

OBS! Andra priser gäller för Aqualund SDK. Vänligen ta kontakt med Martin Henriz för mer information.

Betala in anmälningsavgiften så snart ni kan till Bankgiro 5202-2878.

Märk överföringen med: ”Fridykarläger 2021, Namn Efternamn”.

Mat:

Eftersom deltagarna anländer på olika tider under ankomstdagen så ber vi de som vill äta på fredag kväll att ta med egen mat. Vi ser till att grillen är varm, och det finns enklare kok och stekmöjligheter.

Mat ingår lördag morgon till söndag lunch.

Infomöte:

Vi kommer ha en samling och genomgång vid 18:30 på fredagen. Om ni anländer senare så vänligen meddela detta.

Boende:

Boende ingår inomhus och i tält fredag eftermiddag till och med söndag lunch.

Om intresset blir så stort att det blir ont om sovplatser kommer fridykande medlemmar ha företräde framför andra.

Avanmälan:

Vid avanmälan mindre än fyra veckor innan lägret eller om man hoppar av utan att meddela detta kostar det 200 kronor per person som inte kommer.

Transport:

Vi försöker samåka i största möjliga utsträckning till Lysestrand och detta planeras i detalj när vi vet vilka och hur många som anmält sig.

Utrustning:

Prata med din klubbrepresentant för att säkerställa så du har rätt utrustning mm. Saknar du något så finns utrustning du kan låna.