Säkerhet

Säkerhet kring lägret och i vattnet

Vi kommer att vara väldigt många deltagare så det är extra viktigt att vi följer dom regler som vi sätter upp. Alla måste hjälpas åt att hålla koll på omgivningen och varandra. Ser man att något inte står rätt till meddela detta till närmaste instruktör eller ledare. Vi kommer att ha en genomgång på fredagen där vi tar upp säkerheten kring lägret.

Boende och lägerplatsen

Ni som bor i huset, kolla upp redan när ni anländer var närmaste nödutgångar finns och var brandsläckare är utplacerade.

Om något händer har vi en uppsamlingsplats vid infarten till lägeranläggning på gräsmattan vid flaggstången.

Att göra vid ankomst

  • Ta reda på vart nödutgångar finns

  • Lokalisera brandsläckare

  • Hitta uppsamlingsplatsen

Dyken och dykplatserna

Vi kommer att dela in alla i dykgrupper om 3 + 1 Instruktör.

Det är viktigt att dykgrupperna håller ihop och har kolla på varandra, säger ifrån om man behöver hjälp eller vill lämna platsen av någon anledning. Händer något så meddela i första hand instruktören i gruppen.

Var uppmärksam på om någon i gruppen beter sig annorlunda eller verkar medtagen ute på bojarna. Fridykning kan vara en krävande sport och det är lätt att missbedöma sina egna förmågor. Dagsform spelar stor roll och förkylningar eller andra åkommor kan dra ner en persons prestationsförmåga.

Känner du själv att du kanske inte är i bästa form, meddela och rådfråga din instruktören så anpassar vi dyken efter detta eller kanske det är bäst att stå över ett dyk.

På bojarna är det krav på användning av lanyards vid samtliga dyk. Det är bra om alla har var sin lanyard, att byta lanyard mellan dykare tar onödig tid och kan leda till slarv.

Det kommer att finnas telefon för nödsamtal samt Oxybox och förbandslåda nere vid stranden om olyckan skulle vara framme.

Saker att förhålla sig till

  • Inga dyk på bojarna utan lanyard

  • Håll ihop dykgruppen och ha koll på varandra

  • Meddela snarast en instruktör om något avviker från det normala